ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOOPOVEREENKOMSTEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE RELATIES

vanTopforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00,bedrijfsidentificatienummer: 29213291, fiscaal nummer: CZ29213291, opgericht bij de gemeentelijke rechtbank van Brno, afdeling C, invoegsel 66187.

.

Op grond van artikel 1751 en volgende van Wet nr. 89/2012 Coll., Burgerlijk Wetboek.

Seller

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00,, bedrijfsidentificatienummer: 29213291, fiscaal nummer: CZ29213291. Oprichting: Gemeentelijke rechtbank van Brno, afdeling C, Invoegsel 66187, datum van oprichting: 16/4/2010. Het bedrijf is een BTW-plichtige.

Mobiele telefoon:

Onlinewinkel: Top4Football.be E-mail: info@top4football.be

Bankgegevens: IBAN: DE41502109000220176614, BIC (SWIFT): CITIDEFF

Vestigingen: De openingsuren en de adressen van de vestigingen worden vermeld op de website in de rubriek ""Contacten"". Adressen van de serviceplaatsen: Wij verstrekken de adressen van de serviceplaatsen van de afzonderlijke fabrikanten op verzoek.

1. Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden, onder artikel 1751 lid. 1 Wet nr. 89/2012 Coll. Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd (hierna het "Burgerlijk Wetboek" genoemd), regelen de wederzijdse rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit de koopovereenkomst (hierna de "Koopovereenkomst" genoemd) die tussen de Verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna de "Koper" genoemd) is gesloten via de online winkel van de Verkoper.

Seller is de handelsonderneming Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, bedrijfsidentificatienummer: 29213291, fiscaal nummer: CZ29213291. Oprichting: Gemeentelijke rechtbank van Brno, afdeling C, Invoegsel 66187, datum van oprichting: 16/4/2010 (hierna "de verkoper" genoemd).

De online winkel wordt beheerd door de Verkoper op de website: Top4Football.be (hierna te noemen de ""Website"") via de web interface van de winkel (hierna te noemen de ""Interface"").

Deze Algemene Voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de Koopovereenkomst. De Koopovereenkomst en de Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels. De Koopovereenkomst kan worden afgesloten in het Tsjechisch.

Door het accepteren van de goederen van de Verkoper of van de vervoerder, gaat de Koper akkoord met de onderstaande voorwaarden en het klachtenbeleid. De Algemene Voorwaarden en de Klachtenregeling kunnen worden gedownload in een afdrukbare vorm en liggen ter inzage in de kantoren van Top4running s.r.o.

.

2. Voorwaarden voor de Tsjechische Republiek en eindgebruikers

Leveringsmethoden

Verzendingsservice: De verzendmethode en de voorwaarden worden gespecificeerd in de sectie ""Verzending"". De verzending wordt geregeld door de leverancier op het grondgebied van de Tsjechische Republiek. De verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van de verzendmethode. De specifieke leveringsmethode wordt door de klant geselecteerd; de actuele prijslijst staat in de rubriek ""Winkelwagen"" of kan in de gedrukte vorm in een bedrijfsplaats van de leverancier worden aangevraagd.

Betaalmethoden

Per kaart online: Dit is de eenvoudigste methode. U kunt veilig en snel betalen met een van de standaard betaalkaarten via de GOPAY-portal. Wij accepteren de volgende betaalkaarten: MasterCard, EuroCard, Maestro, VISA en Visa Electron.

De transportprijzen en -voorwaarden zijn afhankelijk van de gekozen leveringsmethode.

Leveringsperiodes

De goederen op voorraad worden binnen 24 uur na de telefonische bevestiging van de bestelling onder rembours naar elke plaats in de CR gestuurd. De goederen die niet op voorraad zijn, worden meestal binnen 5-10 dagen of volgens beschikbaarheid van de leverancier verzonden.

In geval van een langere levertijd wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

3. Andere bepalingen 

Persoonlijke gegevensbescherming

De Koper geeft de Verkoper toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van het onderwerp van de gesloten Koopovereenkomst en voor marketingdoeleinden van de Verkoper (met name voor het verzenden van commerciële communicatie). De toestemming kan worden ingetrokken door het sturen van een schriftelijke afkeuring naar het adres van Top4running s.r.o., Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praag 9. 9. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Tsjechische Republiek, in het bijzonder met Wet nr. 101/2000 Coll. inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Onlinevolgorde

Als de klant de bestelling maakt (verzendt), ontvangt hij een automatisch antwoord via elektronische post, met daarin de informatie over de succesvolle ontvangst, de wijze van verdere communicatie en een nauwkeurige specificatie van de bestelde goederen, inclusief de prijs. De opdracht wordt pas geacht te zijn bevestigd na telefonische of elektronische bevestiging van de opdracht door een medewerker van Top4running s.r.o..

.

De Koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van de Koopovereenkomst. Kosten die voor de Koper ontstaan en die verband houden met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van de Koopovereenkomst (kosten van internetverbinding, telefoonkosten) zijn voor rekening van de Koper.

Alles en alle presentaties van goederen op de Interface zijn slechts ter informatie, en de Verkoper is niet verplicht om de Koopovereenkomst voor dergelijke goederen te sluiten. De bepaling van artikel 1732 par. 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. De Interface geeft informatie over goederen met inbegrip van de prijzen van afzonderlijke artikelen. De prijzen van de goederen worden vermeld inclusief de BTW en alle bijbehorende vergoedingen.

De Interface geeft ook informatie over de kosten van de verpakking en levering van goederen. De informatie over de kosten van verpakking en levering van goederen die op de Interface worden vermeld, is alleen van toepassing indien de goederen op het grondgebied van de Tsjechische Republiek worden geleverd.

Om goederen te bestellen, vult de Koper het bestelformulier op de Interface in. Het bestelformulier bevat in het bijzonder de informatie over: de bestelde goederen (de Koper voegt de goederen toe aan het elektronische winkelwagentje op de Interface), de wijze van betaling van de aankoopprijs, de gevraagde leveringswijze en informatie over de kosten in verband met de levering (hierna de "Bestelling" genoemd).

Voorafgaand aan de verzending van de Bestelling kan de Koper de in de Bestelling ingevoerde gegevens controleren en wijzigen, zodat hij eventuele fouten bij het invullen van het Bestelformulier kan corrigeren. De prijzen van de goederen zijn geldig op het moment van de Bestelling, met uitzondering van de annulering door de Verkoper volgens de bepalingen van de Annuleringsregels (zie Annuleringsregels).

De Koper kan de Order ook per e-mail, per telefoon, persoonlijk of op een andere geschikte manier plaatsen onder de voorwaarden die op de Interface zijn vermeld.

Selectie van schoenmodel

Voor de keuze van een model moet u rekening houden met de eigenschappen die van het gekozen model worden gevraagd, het doel en de gebruiksomstandigheden (bijv. soort sport, type ondergrond, enz.). Elk type schoeisel wordt geproduceerd voor een bepaald type gebruik en de eigenschappen ervan zijn aangepast aan een dergelijk gebruik.

Door de juiste keuze van de buitenzool te maken, zorgt u voor een langere levensduur. Etikettering van de schoenmodellen:

SG (Soft Ground) = zachte en hele zachte natuurlijke ondergrond

FG (Firm Ground) = droge natuurlijke ondergrond

HG (Hard Ground) = Hele harde droge onder grond en sintel velden

AG (Artificial Ground) = Ontworpen met speciale eigenschappen voor kunst oppervlakten. Een optimale zool voor modern kunstgras

TF (Turf) = Hard veld, kunstgras : de schoenen zijn ontworpen om de de zijwaardse druk te weerstaan die komt van het spelen op kunstgras

IN (Indoor) = Binnenactiviteiten op gladde gelakte oppervlakten (parket afgewerkt met vernis)

HG J. (Hard Ground junior) = Natuurlijke en hard oppervlakten (voor kinderschoenen)

Correcte maat en vorm van het schoeisel

Wanneer u sportschoenen kiest, zorg er dan voor dat de gekozen maat precies overeenkomt met de behoeften van uw voeten. Kies het type schoenen zorgvuldig op basis van de vorm en breedte van uw voet, de hoogte van de boog, de hoogte van de wreef en de vorm van het hielbeen. Het is ten zeerste aan te raden om sportschoenen zeer zorgvuldig te passen. De voet moet stevig worden vastgezet om te voorkomen dat de voet in de schoen beweegt en de binnenzool in het hielgedeelte wordt beschadigd. Helaas kan een verkeerd gekozen model, type of maat schoeisel geen reden zijn voor latere klachten.

Validiteit van de prijzen

De prijzen van de goederen worden dagelijks bijgewerkt, de prijs van elk artikel kan worden geverifieerd en ze zijn geldig vanaf het moment van het plaatsen van de bestelling. De Koper betaalt aan de Verkoper de kosten van de verpakking en de levering van de goederen in het voorziene bedrag, samen met de aankoopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de koopprijs geacht ook de kosten te omvatten die verband houden met de levering van de goederen.

In geval van contante betaling of onder rembours is de koopprijs verschuldigd bij de aanvaarding van de goederen. Bij betaling via overschrijving is de koopprijs betaalbaar binnen 7 dagen na de datum van de Koopovereenkomst.

Als er kortingsbonnen worden uitgegeven, wordt het kortingspercentage altijd berekend op basis van de detailhandelsprijs vóór de korting, zelfs als het gaat om goederen die al zijn verdisconteerd.

Als de koopprijs voor de goederen wordt verrekend door middel van een bankoverschrijving, dient de koper het variabele symbool van de betaling te vermelden. In geval van contante betaling wordt aan de verplichting van de koper om de koopprijs te vereffenen voldaan op het moment van creditering van de rekening van de verkoper met het betreffende bedrag.

Advance payments

Sommige soorten goederen, die alleen te bestellen zijn, kunnen een niet terug betaalbaar voorschot op de aankoop vragen, in de vorm van een standaardbedrag van 100 % van de aankoopprijs. U wordt door de medewerkers van het bedrijf op de hoogte gebracht van de details bij het plaatsen van de bestelling.

Belastingsdocument en garantiekaart

Het belastingdocument maakt altijd deel uit van de zending of van de persoonlijke verkoop. De afgifte van de garantiekaart is afhankelijk van de voorwaarden van de officiële importeur. Indien de zending alleen het belastingdocument bevat, dient dit document ook als garantiekaart.

De Consument aanvaardt het feit dat de Verkoper consumentenpromoties "Geschenk bij Aankoop" kan aankondigen. De regels van deze promoties zijn HIER te vinden. Deze regels maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden.

4. Garantievoorwaarden en klachtenbeleid voor de eindgebruikers

Alle kwesties die hierin niet zijn geregeld, vallen onder het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de consumentenbescherming, zoals gewijzigd.

In het geval dat de goederen in het kader van een bedrijf worden gekocht, zullen de klachten worden geregeld door de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, zoals geamendeerd.

De buitengerechtelijke beslechting van uit de koopovereenkomst voortvloeiende consumentengeschillen valt onder de bevoegdheid van Česká obchodní inspekce (Tsjechische handelsinspectie) met zetel te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, bedrijfsidentificatie nr.: 000 20 869, website: http://www.coi.cz.

.

Aanvaarding van de zending

In het geval dat de wijze van vervoer op speciaal verzoek van de Koper wordt overeengekomen, draagt de Koper het risico en de eventuele extra kosten die aan deze wijze van vervoer verbonden zijn.

In het geval dat de Verkoper verplicht is om goederen onder de Koopovereenkomst te leveren op de plaats die door de Koper in de Order is bepaald, is de Koper verplicht om de goederen bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien de goederen om redenen van de Koper herhaaldelijk of op een andere wijze moeten worden geleverd dan in de Order is bepaald, zal de Koper de kosten in verband met de herhaalde levering van de goederen en de kosten in verband met een andere leveringsmethode verrekenen.

De koper mag geen beschadigde zending van de chauffeur aannemen en dient contact op te nemen met onze klachtenafdeling. Indien de beschadigde zending wordt overgenomen, wordt de klacht in samenwerking met de vervoerder afgehandeld.

De koper dient de goederen zonder onnodige vertraging te controleren en eventuele gebreken direct schriftelijk te melden aan het e-mailadres: info@top4football.be (de snelste manier) of per post naar het adres van de vestigingsplaats.

De methode van de beschrijving van het gebrek en andere noodzakelijke informatie worden gespecificeerd in het artikel "Afwikkeling van klachten".

Eerste gebruik van goederen

De koper wordt geadviseerd de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en zich voor het eerste gebruik goed vertrouwd te maken met de functie van de goederen. Indien de goederen in strijd met de gebruiksaanwijzing worden gebruikt, wordt het daaruit voortvloeiende gebrek niet erkend als een garantiegebrek. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden en de uitgebreide versie ervan is opgenomen in bijlage nr. 1, hoofdstukken Bindende aanwijzingen voor het gebruik en onderhoud van schoeisel en Speciale aanwijzingen voor het onderhoud van bovenmateriaal. Indien u de gebruiksaanwijzing in de gedrukte vorm wenst te verkrijgen, gelieve dit te vermelden in de nota bij de Bestelling.

< strong>Onderhoud van het schoeisel waardoor de levensduur wordt verlengd

 • Sportschoenen mogen niet in de wasmachine worden gewassen! Leder en kunststoffen kunnen worden beschadigd en hun onderlinge hechting, structuur en eigenschappen kunnen worden veranderd door het wassen in de wasmachine.
 • Modellen met bovenmateriaal van kunstleer kunnen worden gereinigd met een zachte borstel (oude tandenborstels zijn perfect), zelfs zonder water, dus zonder stomerij.
 • Schoenen zijn gemakkelijk schoon te maken. Ga als volgt te werk: gebruik warm water, borstel, zeep (gebruik geen waspoeder of wasverzachter); verwijder voorzichtig het vuil.
 • Sportschoenen mogen nooit worden gedroogd door ze op een verwarming te plaatsen of met behulp van een hoge temperatuur (bijv. haardroger), mogen niet in de buurt van een verwarming worden geplaatst, in de zon worden gedroogd, enz. Het oppervlak moet langzaam drogen - van binnenuit, anders kan het barsten en uitharden. Leder, synthetisch leer, technisch textiel en lijm kunnen door blootstelling aan hitte beschadigd raken! De levensduur van het schoeisel moet ook afnemen.
 • Kwaliteitsdroging voorkomt de groei van bacteriën en schimmels, die een onaangename geur en schimmelziekten veroorzaken.
 • Zweet bevat zuren die het schoeisel in de loop van de tijd kunnen beschadigen; daarom worden kwaliteitssokken aanbevolen. Om geurtjes te voorkomen, kunt u de binnenkant van de schoenen bestrooien met zuiveringszout of een professioneel voetverzorgingsmiddel gebruiken.
 • Schoenen drogen: prop de natte schoenen vol met krant en droog ze bij kamertemperatuur.
 • Om veranderingen in de vorm van het schoeisel te minimaliseren, gebruik je een leest.
 • Schoenen niet monteren totdat alle onderdelen droog zijn (inclusief schoenveters).
 • Gebruik het schoeisel alleen voor het soort sport waarvoor het bestemd is.
 • Draag de schoenen strak geregen om te voorkomen dat de voet in de schoen beweegt en dat de binnenzool in het hielgedeelte beschadigd raakt. Bind de veters tot aan het laatste gaatje vast om beschadiging van de stof of de metalen riemen te voorkomen.
 • Draag de schoenen altijd perfect droog; herhaaldelijk gebruik van nat of vochtig schoeisel vermindert de levensduur ervan aanzienlijk.
 • Het schoeisel moet volledig worden gedroogd na gebruik in een natte omgeving. Plaats geen vochtig schoeisel in plastic zakken.

Wanneer je de schoenen aan en uit doet, maak je de veters los. Gebruik een schoenlepel bij het aantrekken van de schoenen. Door op het hiellipje te stappen en het te vervormen wordt de levensduur van de schoen verminderd en wordt het vermogen om je hiel en enkel te beschermen beperkt.

SPECIALE INSTRUCTIES VOOR VERZORGING VAN HET BOVENMATERIAAL

LEER: Voor het beste resultaat moet u leren schoenen schoonmaken, behandelen met crème en polijsten en impregneren voor het eerste gebruik. Gebruik een lederreiniger of een kleine hoeveelheid kwaliteitszeep om lederen schoenen te reinigen. Breng na het drogen een kwaliteitsschoenverzorgingsmiddel aan. Volg altijd de instructies van de fabrikant. Breng een schoenpoets aan van een neutrale kleur of een iets lichtere kleur dan de kleur van de schoenen. Breng nooit poetsmiddel aan op natte schoenen! Breng ten slotte een impregneringsspray aan, vooral wanneer het schoeisel wordt blootgesteld aan extreme vochtigheid, modder of vet.

SUEDE EN NUBUCK: Schoenen van suède en nubuck zijn door hun vezels bijzonder gevoelig voor vervuiling. Breng voor het eerste gebruik een hoogwaardige siliconen impregneringsspray voor suède/leer aan en herhaal de behandeling op elk moment dat het water stopt met condenseren tot druppels op het oppervlak van de schoen. Reinig het schoeisel regelmatig met een reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen. Draag geen suède en nubuck bij extreem regenachtig weer en vochtige omgeving.

MESH: Gaasschoeisel is beter bestand tegen vervuiling als het voor het eerste gebruik wordt behandeld met een siliconen impregneringsspray.

Aansprakelijkheidsrechten voor gebreken, voorwaarden voor het doen gelden van dergelijke rechten

De rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot de gebrekkige nakoming worden geregeld door algemeen verbindende wettelijke voorschriften (met name de bepalingen van de artikelen 1914 tot 1925, 2099 tot 2117 en 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek).

De Verkoper is jegens de Koper aansprakelijk voor het feit dat de goederen bij de overname vrij zijn van gebreken. De Verkoper garandeert de Koper in het bijzonder dat op het ogenblik van de aanvaarding van de goederen door de Koper:

de goederen hebben de eigenschappen die tussen partijen zijn bedongen; indien een dergelijke beding ontbreekt, hebben de goederen de eigenschappen die door de verkoper of de fabrikant worden beschreven of die door de koper worden verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en op basis van reclame van de verkoper of de fabrikant;

de goederen zijn geschikt voor het door de Verkoper opgegeven doel of het doel waarvoor deze goederen gewoonlijk worden gebruikt;

de kwaliteit en het ontwerp van de goederen voldoen aan het voorgeschreven monster of model, indien de kwaliteit of het ontwerp is bepaald volgens een voorgeschreven monster of model;

de hoeveelheid, de grootte of het gewicht van de goederen zijn zoals gevraagd;

de goederen voldoen aan de eisen van de wettelijke voorschriften.

Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing op een gebrek van goederen die tegen een lagere prijs worden verkocht als gevolg van een dergelijk gebrek, op gewone slijtage als gevolg van normaal gebruik, in het geval van gebruikte goederen op een gebrek dat overeenkomt met de mate van slijtage op het moment van aanvaarding door de Koper, of indien dit voortvloeit uit de aard van de goederen.

Het recht van gebrekkige nakoming geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, gebreken die het gevolg zijn van mechanische schade of natuurrampen (water, zand, brand, enz.).
De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een functie of falen van het product.
Het moment van het indienen van een klacht is het moment waarop de Verkoper de geclaimde goederen van de Koper ontvangt.

De Koper heeft het recht om binnen 24 maanden na de aanvaarding van de goederen het recht van aansprakelijkheid voor gebreken van consumptiegoederen te doen gelden; deze termijn kan worden verlengd door middel van een verklaring op de garantiekaart. Indien de garantieperiode wordt verlengd, bepaalt de verkoper de voorwaarden en de omvang van de verlengde garantie op de garantiekaart. Indien een garantiekaart niet bestaat, dient het belastingdocument (factuur) hetzelfde doel. De verkoopdatum staat vermeld op de kassabon of eventueel op de garantiekaart.

Klachtenafhandeling

De Afnemer wordt geadviseerd om in geval van een klacht over bij Top4running s.r.o. gekochte goederen als volgt te werk te gaan:

 • Wij raden u aan een e-mailbericht met de naam van het product en een gedetailleerde beschrijving van de reden van de klacht te sturen naar info@top4football.be. Wij zullen de klant informeren over de te volgen stappen.
 • De geclaimde goederen kunnen persoonlijk worden afgeleverd bij de vestiging van Top4running s.r.o. (Náplavní 1, Praag 2, 120 00).
 • De geclaimde goederen kunnen per post worden verzonden naar het adres van de vestiging van Top4running s.r.o. (Náplavní 1, Praag 2, 120 00).
 • Levering van alle onderdelen die betrekking kunnen hebben op het geclaimde gebrek samen met de goederen, een exacte beschrijving van het gebrek of, in voorkomend geval, bewijs van het gebrek dat zich op onregelmatige basis voordoet, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), specificatie van de rechten die u wenst te doen gelden in verband met de klacht, aankoopbon (kopie) en garantiekaart.
 • De zending met de geclaimde goederen dient in een deugdelijke, veilige verpakking als verzekerd pakket (niet onder rembours) te worden geleverd.

Bovenstaande aanbevelingen hebben geen invloed op de mogelijkheden en rechten van de consument op grond van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Consumentenbescherming, zoals gewijzigd, en hebben tot doel de klacht zo snel mogelijk te kunnen afwikkelen.

De Verkoper geeft een schriftelijke bevestiging (klachtenregistratie) af met vermelding van de datum waarop hij het recht op aansprakelijkheid voor gebreken kan doen gelden, de bevestiging van een reparatie en de duur daarvan, en, in voorkomend geval, de wijze van afhandeling van de klacht.

Klachten worden zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de klacht verholpen, tenzij Verkoper en Koper een langere termijn overeenkomen. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Koper het recht om een adequate korting op de koopprijs te eisen of om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst.

Weigering van klachten

Een wijziging van goederen die het gevolg is van gewone slijtage, verkeerd gebruik of ongeoorloofde ingrepen wordt niet als een gebrek beschouwd. Onjuist gebruik wordt met name beschouwd als het gebruik van een schoen model dat is ontworpen voor bepaalde oppervlakken die in strijd zijn met het gespecificeerde gebruik.

 • het gebruik van futsal schoenen voor floorball is een reden voor het weigeren van een klacht; floorball schoenen zijn beter beschermd bij de buitenwreef en vooral op de voorvoet, wat door dragen voorkomt
 • als indoorschoenen gebruikt worden op harde ondergrond zoals beton, asfalt of beton met nano lagen van speciaal rubber dan is dit in tegenspraak van hun doel. Deze oppervlakten zijn totaal ongeschikt voor indoorschoenen
 • Het gebruik van schoenen gelabeld als SG, FG, HG, or IN (zie Selectie van schoenmodel) op kunstras is ook een reden voor het afwijzen van een klacht. Voor kunstgras, gebruik modellen gelabeld als AG
 • Schoenen die beschadigd zijn als gevolg van fysieke afwijkingen (Haglund's misvorming, defecte voetgang etc.) kunnen niet het onderwerp zijn van een klacht.
 • Als het gebrek niet wordt gereclameerd na het eerste optreden of als het gebrekkige product verder wordt gebruikt, wordt de klacht afgewezen.
 • De mechanische schade die bestaat uit het schrapen van bovenmateriaal, bijvoorbeeld als gevolg van het wrijven van de ene schoen tegen de andere of van het stappen op de schoen door een andere loper tijdens een run, kan niet worden herkend als een gerechtvaardigde claim.
 • Een speciale eigenschap van schoenen van echt leer: tussen de buitenzool en het bovenmateriaal kunnen kleine scheurtjes ontstaan. Dit is een standaardslijtage die het normale gebruik van de schoen niet verhindert.
 • Als schoeisel van synthetisch materiaal op een verkeerde manier wordt gedroogd (zie Goed onderhoud van schoeisel) kan de zool afbladderen.
 • Bovenmateriaal kan twee keer zo lang meegaan als tussenzolen; nadat de tussenzoolvulling is versleten, moeten de schoenen worden vervangen. Als het schoeisel wordt gebruikt voor veeleisende en frequente sportactiviteiten, met name hardlopen, kan een dergelijke situatie zich om de 3 à 4 maanden voordoen.

Daarvan kunnen alleen klachten worden ingediend met betrekking tot gebreken die zijn veroorzaakt door een fout in het materiaal of door een onjuiste fabricagetechniek.

Kosten van klachten

In het geval van een ongerechtvaardigde en daarom afgewezen klacht, gaat de koper ermee akkoord om aan de verkoper de kosten te betalen die de verkoper redelijkerwijs heeft gemaakt voor de klachtenprocedure en die verder gaan dan de normale wijze van afhandeling (in het bijzonder de kosten van een eigen deskundig advies, de kosten van juridische vertegenwoordiging, etc.). De rechten van de Koper om de kosten in verband met een succesvolle klachtenprocedure te betalen, worden beheerst door de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

5. Annuleringsregels

.

Annulering van een bestelling door de koper

De koper kan de bestelling annuleren per telefoon () of per e-mail info@top4football.be tot het punt waarop ons personeel het vervoer met de koper regelt. Gelieve het bestelnummer te vermelden in de schriftelijke annulering. Het bestelnummer wordt vermeld in het automatische antwoord, dat u ontvangt op uw contact e-mail adres nadat u de bestelling succesvol heeft geplaatst.

Annulering van een bestelling door de verkoper

De Verkoper behoudt zich het recht voor de Order of haar deel te annuleren in de volgende gevallen:

De goederen worden niet meer vervaardigd of geleverd, of de leverancier heeft de prijs aanzienlijk gewijzigd, en ook in het geval van een kennelijke fout in de prijs van de goederen (d.w.z. de prijs wijkt duidelijk af van de prijs die gebruikelijk is voor dit type product). Een kennelijke fout in de prijs van de goederen is bijvoorbeeld een prijs die 60 % lager is dan de prijs die gebruikelijk is voor dit type product. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de Verkoper de Koper onmiddellijk op de hoogte brengen om verdere actie af te spreken.

De Verkoper heeft het recht om de Bestelling niet te bevestigen of om zich terug te trekken uit de Bestelling (zie Intrekking van de Koopovereenkomst gesloten via communicatie op afstand).

6. Terugtrekking uit de koopovereenkomst die is gesloten via communicatie op afstand

De verkoper geeft de koper een verlengde periode om de goederen zonder opgave van redenen terug te sturen buiten de wettelijke termijn, namelijk 30 dagen vanaf de datum van aanvaarding van de goederen. De koper moet de herroeping van het contract binnen deze termijn naar de verkoper sturen. De verkoper kan consumentenevenementen aankondigen om deze periode verder te verlengen. De koper zendt de goederen onverwijld terug naar de verkoper, niet later dan 14 dagen na verzending van de herroeping van het contract.

De Verkoper zal het geld aan de Koper terugsturen binnen 14 dagen na de terugtrekking van de Koper uit de Koopovereenkomst, echter ten vroegste bij de ontvangst van de geretourneerde goederen door de Verkoper of indien de Koper bewijst dat de geretourneerde goederen naar de Verkoper zijn verzonden. Restituties zijn alleen van toepassing op goederen, niet op services (zoals Express Restitutie, Verlengde Retourperiode, enz.).

Naast de terugbetaling van de aankoopprijs heeft de koper recht op terugbetaling van de kosten voor het vervoer van de goederen, echter tegen de maximumprijs van het goedkoopste vervoer dat door de verkoper wordt aangeboden. De kosten in verband met de terugzending van de goederen zijn voor rekening van de Koper.

Voor de terugtrekking uit de Koopovereenkomst kan de Koper gebruik maken van het door de Verkoper verstrekte sjabloon, dat een bijlage vormt bij de Algemene Voorwaarden. Wij raden u aan zich terug te trekken op een zodanige wijze dat de Koper de kennisgeving stuurt naar het e-mailadres van de Verkoper info@top4football.be of naar het postadres van de vestigingsplaats van de Verkoper

.

Top4running s.r.o., Ječná 15, 120 00 Praag 2

bedrijfsidentificatie nr.: 29213291, belasting-ID nr.: CZ04144775.

Kopers worden verzocht het bestelnummer, het variabele symbool en de datum van aankoop in het bericht van herroeping te vermelden en het aankoopbewijs in te dienen.

De Koper erkent dat hij op grond van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek onder andere niet kan terugtreden uit de Koopovereenkomst voor de levering van goederen die zijn aangepast aan de wensen van de Koper of voor zijn persoon, uit de Koopovereenkomst voor de levering van goederen die onderhevig zijn aan snelle achteruitgang, alsmede goederen die na levering onherroepelijk met andere goederen zijn vermengd, uit de koopovereenkomst voor de levering van verzegelde goederen die door de consument zijn meegenomen en die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd, en uit de koopovereenkomst voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogramma's indien de oorspronkelijke verpakking is verstoord.

Terugtrekking uit de koopovereenkomst kan worden geweigerd indien de goederen zijn gekocht door een ondernemer of een rechtspersoon. In dat geval zijn de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

De Koper erkent dat indien de geretourneerde goederen beschadigd, gebruikt of zelfs gedeeltelijk verbruikt zijn, het recht op vergoeding van de geleden schade voor de Verkoper jegens de Koper ontstaat. De vordering tot schadevergoeding kan door de Verkoper eenzijdig worden verrekend met de vordering van de Koper tot terugbetaling van de koopprijs.

In het geval dat een geschenk aan de Koper wordt verstrekt samen met de goederen en de Koper zich terugtrekt uit de Koopovereenkomst, zal de Koper het geschenk samen met de goederen terugsturen naar de Verkoper.

Als er een waardebon gebruikt is voor een bestelling dan wordt de waarde van de coupon afgetrokken van het te terugbetalen geld in het geval van een gedeeltelijke retour. In het geval dat de volledige bestelling wordt geretourneerd zal het betaalde bedrag worden teruggestuurd

7. Aanvullende diensten geleverd

Express terugbetaling:

De "Express Restitutie"-service wordt in het winkelwagentje aan de koper aangeboden. Op grond van deze service is de verkoper in geval van schade, verlies van verzending of goederen tijdens de levering verplicht om de koper terug te betalen onmiddellijk na kennisnemen van een dergelijke gebeurtenis. Het is niet mogelijk om u terug te trekken uit de levering van deze service.

8. Overige bepalingen

Beslechting van geschillen

De buitengerechtelijke beslechting van uit de koopovereenkomst voortvloeiende consumentengeschillen valt onder de bevoegdheid van Česká obchodní inspekce (Tsjechische handelsinspectie) met zetel te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, bedrijfsidentificatienummer: 000 20 869, website: http://www.coi.cz.

.

8. Slotbepalingen

Ongeldigheid van een bepaling hiervan of van enige contractuele regeling tussen de partijen heeft geen invloed op de geldigheid en effectiviteit van de overige bepalingen.

Een sjabloon van het bericht van opzegging van de koopovereenkomst vormt een bijlage bij deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op gevallen waarin een persoon die voornemens is goederen van de Verkoper te kopen een rechtspersoon is of een persoon die goederen bestelt binnen zijn bedrijf of binnen zijn zelfstandige beroepsgroep.

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief de Klachtenregeling, worden geldig op 1 februari 2016. Wijzigingen in het klachtenbeleid en de Algemene Voorwaarden zijn voorbehouden.